dream kanshin shikaku
chalk kiyo syo
masuda inaba chizuko
takase-b gbe keiko
t1000 ask-me